رستوران مدائن از گذشته تا امروز


رستوران مدائن در سال ۱۳۵۸ به لطف الهی و همت و پشتکار قاسم معین درباری آغاز به کار نمود و از همان ابتدا از استقبال فوق العاده مردم بهره مند گردید.
رستوران مدائن جزو اولین رستورانهای با ظرفیت بالا در مشهد می باشد.

گنجایش سالن های رستوران مدائن ۵۲۰ نفر می باشد.

سرویس دهی با کیفیت از مشخصه های بارز رستوران مدائن می باشد. بطوریکه مجالسی که نیاز به سرعت سرو سریع دارند، یکی از انتخابهایشان رستوران مدائن می باشد.

چرا رستوران مدائن؟


کیفیت ممتاز مواد اولیه در رستوران مدائن همواره دغدغه خدمتگذاران شما در رستوران مدائن می باشد. بهره گیری از آشپزهای ماهر و متخصص و پرسنل مجرب از امتیازات رستوران مدائن می باشد. رستوران مدائن جهت ارج نهادن به سلامت مشتریان از کارشناس بهداشت بهره مند می باشد و کنترل مواد غذایی زیر نظر کارشناس بهداشت انجام می پذیرد.

رستوران مدائن یک انتخاب مطمئن


رستوران مدائن با برگذاری متعدد مجالس شما بزرگواران، دارای تجارب ارزشمندی گردیده که کارگشای میهمانیهای شما خواهد بود.

با خاطری آسوده مجالس خودرا به ما بسپارید.