رستوران مدائن در سال ۱۳۵۸ به لطف الهی و همت و پشتکار قاسم معین درباری آغاز به کار نمود و از همان ابتدا از استقبال فوق العاده مردم بهره مند گردید.

منو رستوران

 
 

مکان رستوران